solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 19.01.2021
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

WIERZYTELNOŚCI


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
WIERZYTELNOŚCI i PRAWA DO SPRZEDAŻYWIERZYTELNOŚCI I INNE PRAWA MAJĄTKOWE ZAKWALIFIKOWANE DO ZBYCIA


-------------------------------------------------------------------------------------------------


KONKURS NA ZBYCIE UDZIAŁÓW W SP. Z O.O.


Syndyk masy upadłości Agnieszki Sołowij - Starzec w upadłości w Tarnowie ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie art. 206 ust. 4 w zw. z ust. 3 ustawy - Prawo upadłościowe, wskazanych poniżej udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiotem sprzedaży jest zbycie 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) udziałów w spółce ARTI Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, nr KRS 0000621784.

sprawdź szczegóły >>>

-------------------------------------------------------------------------------------------------KONKURS NA ZBYCIE WIERZYTELNOŚCI


Syndyk masy upadłości Małgorzaty Janiny Tylawskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa Małgorzata Tylawska w upadłości likwidacyjnej w Krakowie ogłasza konkurs ofert na zbycie wskazanej poniżej wierzytelności. I. Przedmiot sprzedaży. Przedmiotem konkursu jest sprzedaż wierzytelności w wysokości 8.429,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 0/100) wynikającej z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 1 lipca 2016 roku wydanego w sprawie I C 156/16 wydanego przeciwko Małgorzacie Tylawskiej.
Cena wywoławcza nie została określona.

Termin składania ofert: 23.10.2019 r.


REGULAMIN KONKURSU - DO POBRANIA - KLIKNIJ

sag border
sol alt sagalt


364463 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT