solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 19.01.2021
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

WIERZYTELNOŚCI


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
DORACY RESTRUKTURYZACYJNI - KRAKÓW

WITAMY W SERWISIE KANCELARII DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH


UPADŁOŚCI, RESTRUKTURYZACJE I LIKWIDACJE
Aktywnie uczestniczymy w postępowaniach upadłościowych od 2003 roku.
Doradcy z naszej Kancelarii posiadają licencję Ministra Sprawiedliwości, oraz wieloletnie doświadczenie, w tym również w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi.
Od wielu lat ściśle współpracujemy z profesjonalnym Biurem Rachunkowym (licencja MF) oraz Kancelariami Adwokackimi i Radcy Prawnego, które posiadają bogate doświadczenie w obsłudze upadłości.
Pracownicy Kancelarii wyspecjalizowali się w czynnościach wykonywanych w toku postępowania. Szybko i sprawienie dokonujemy inwentaryzacji masy upadłości, wyceny majątku i skutecznie prowadzimy jej likwidację.
Zespół doradców prowadzi nadzory i postępowania upadłościowe oraz oferuje do sprzedaży składniki mas upadłości (nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, wierzytelności).
Prowadzimy również likwidacje podmiotów gospodarczych na zlecenie.
Zespól kilkunastu osób pozostaje do Państwa dyspozycji.

DORADZTWO GOSPODARCZE I PRAWNE

Doświadczeni pracownicy i współpracownicy doradzają w zakresie praktyki zarządzania podmiotami gospodarczymi i stosowania prawa gospodarczego, w tym również w zakresie prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.
Podejmujemy się mediacji z kontrahentami, wierzycielami i dłużnikami oraz negocjacji warunków współpracy.
Reprezentujemy naszych klientów przed urzędami, organami administracji i sądami.


--------------------------------------------------------------------INFORMUJEMY, ŻE Z POWODU PANDEMII KORONAWIRUSA
PRZYJMUJEMY INTERESANTÓW WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU WIZYTY.
ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB EMAIL.
POWYŻSZE PODYKTOWANE JEST BEZPIECZEŃSTWEM PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW.
PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA.--------------------------------------------------------------------KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ


KRAKÓW, UL. ZAKOPIAŃSKA 153
- sprawdź szczegóły >>>

--------------------------------------------------------------------KONKURS OFERT
NA ARCHIWIZACJĘ I BRAKOWANIE DOKUMENTACJI
I. Przedmiotem usługi jest archiwizacja (kod CPV 79.99.51.00) ok. 850 mb dokumentów znajdujących się w siedzibie upadłego (Dębno, Tarnów, Bochnia) obejmująca następujące czynności:
i. kwalifikacja archiwalna, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej – dokonanie oceny jej przydatności dla celów praktycznych, wydzielenie dokumentacji nieprzydatnej i jej zniszczenie potwierdzone stosownym protokołem likwidacji,
ii. przejęcie pozostałej dokumentacji do składnicy akt prowadzonej przez oferenta

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Oferenci przed złożeniem oferty mogą zapoznać się ze stanem dokumentacji po uprzednim uzgodnieniem terminu za pośrednictwem poczty mailowej rscigala@abmsolid.eu lub mjarosz@abmsolid.eu i po podpisaniu oświadczenia w przedmiocie obowiązku zachowania poufności.
2. Pisemną ofertę na wykonanie powyższej usługi wraz z proponowaną ceną netto podaną kwotowo i słownie za metr bieżący dokumentacji w rozbiciu na poszczególne czynności: (i) kwalifikacja, brakowanie i likwidacja dokumentów oraz (ii) przechowywanie w poszczególnych kategoriach (od B2 do BE50) przez okres wymagany przepisami prawa, udostępnianie dokumentacji Syndykowi i osobom wskazanym pisemnie przez Syndyka w okresie przechowywania (w tym w postaci skanów) , usługę transportową (w tym załadunek i wyładunek), koszt materiałów niezbędnych do wykonania usługi (pudła itp.).
3. Ofertę należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta konkursowa ABM ARCHIWIZACJA" - w terminie do dnia 20 stycznia 2021 roku, do godz. 16.00, osobiście w siedzibie w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie ulica Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu.


REGULAMIN KONKURSU - DO POBRANIA - KLIKNIJ


--------------------------------------------------------------------


______________________________________________________________________________________
DORADCY RESTRUKTURYZACYJNI W NASZEJ KANCELARII:
(w porządku alfabetycznym)


Lesław Kolczyński - lic. nr 409

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny.
Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach państwowych oraz spółkach działających w branżach przemysłowej, budowlanej i handlowej.
Zasiadał w Radach Nadzorczych organizacji o zasięgu ogólnopolskim, Polskiej Korporacji Termorenowacji oraz Korporacji Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD.
W 2002 roku uzyskał wpis na listę kandydatów na syndyków prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie i od 2003 roku prowadzi postępowania upadłościowe pełniąc funkcje syndyka, zarządcy, nadzorcy i tymczasowego nadzorcy sądowego.
Od 2014 roku współpracuje z Dziennikiem Gazetą Prawną gdzie publikuje artykuły z zakresu prawa upadłościowego.
Teksty publikowane były również w dzienniku "Rzeczpospolita" oraz czasopiśmie "Przegląd Prawa Publicznego".

Michał Kolczyński - lic. nr 582

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ekonomiki i Zarządzania Firmami Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny.
Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Getin Banku S.A., oraz jako Project Manager w branży handlowej i wieloletni Dyrektor Operacyjny i Zarządzający w międzynarodowej spółce zajmującej się rekrutacją, headhuntingiem i leasingiem pracowniczym.
Posiadacz Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB oraz Dyplomowany Pracownik Bankowy w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.
Uczestnik wielu szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz umiejętności managerskich.
Czynnie uczestniczył w postępowaniach upadłościowych od roku 2003, współpracując z Kancelarią Syndyka już w okresie studiów. Syndyk Masy Upadłości, Nadzorca Sądowy i Tymczasowy Nadzorca Sądowy od roku 2012.

Katarzyna Olejniczak - lic. nr 408

Absolwentka Politechniki Poznańskiej, kierunek Organizacja i zarządzanie przemysłem.
Uczestniczyła w jednej z pierwszych w Polsce prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z udziałem kapitału zagranicznego.
Kierowała biurem marketingu, a następnie pełniła funkcję Dyrektora biura handlowego europejskiego koncernu oraz Dyrektora zarządzającego w prywatnym przedsiębiorstwie branży instalacyjnej.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu w firmach o zróżnicowanym profilu: produkcja, usługi i handel, poparte wieloma kursami z dziedziny ekonomii, księgowości i rachunkowości, marketingu itp.
W 2004 roku uzyskała wpis na listę kandydatów na syndyków prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie i od tego czasu prowadzi postępowania upadłościowe pełniąc funkcje syndyka, zarządcy, nadzorcy, i tymczasowego nadzorcy sądowego.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu upadłości podmiotów w różnych branżach, zarówno w opcji układowej jak i likwidacyjnej, w tym przeprowadzony z powodzeniem pierwszy w Polsce układ likwidacyjny.

Paweł Wolnik - lic. 701 (adwokat)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W latach 2003-2006 odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Krakowie, zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego. W trakcie trwania aplikacji pracował i był m.in. asystentem sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście Wydział Gospodarczy.
Od 2007 roku - radca prawny, prowadzący indywidualną kancelarię radcy prawnego.
Od 2009 roku – adwokat, prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką.
Od 2013 roku – licencjonowany, czynny syndyk masy upadłości (licencja nr 701).
Jako radca prawny i adwokat, posiada duże doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych.
Niezależnie od prowadzenia postępowań upadłościowych, jako syndyk oraz nadzorca sądowy, reprezentuje również innych syndyków w procesach sądowych.


sag border
sol alt sagalt


364469 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT